un eseu despre o viziune ofensivă asupra destinului

About Me

My photo
"Build of your imaginings a bower in the wilderness ere you build a house within the city walls." ("Duraţi-vă din visuri un refugiu undeva, în deşert, înainte de a vă înălţa o casă între zidurile cetăţii.") Kahlil Gibran

Saturday, April 21, 2007

VII Ironia soartei

“ – Colegi de suferinţă?
– Mă rog, depinde cum îi numiţi pe cei pe care-i faceţi să sufere fără voia lor.
– Mi se pare o manieră excelentă de a defini omul.”Între un înţeles diabolic al destinului care persecută şi zodia benefică şi aseptică sub care vrea să-l înscrie utopic civilizaţia îşi găseşte locul – mai moderată – o soartă ironică. Între cele două modele – al deznădejdii urgisite şi smiorcăite şi al speranţei isterizate optimist – soarta autentică mediază ironic temperîndu-le.

Ironia soartei constă în faptul că nimic din ce ne este dat (sortit, ursit, destinat) nu corespunde aşteptărilor noastre. Întîmplările pe care ni le scoate în faţă jocul soartei, care pare a nu fi altul decît acela al hazardului, par să batjocorească sistematic nădejdile, credinţele şi închipuirile noastre. De fapt, tiparul antropomorfic în care sîntem dispuşi să primim ceea ce ne este destinat.
Dar, din tot ceea ce ne este destinat – întîmplări şi împrejurări, vremuri şi conjuncturi, trup şi suflet – numai eul nostru bicisnic, revoltat şi contrariat, neajutorat pare a fi altceva decît substanţă a destinului. Numai el e plin de nemulţumire, de pretenţii şi veleităţi, pus pe revendicări şi dornic de revanşă. Lui nu-i ajunge niciodată cît şi ce i s-a dat.

Ironia soartei – blîndeţe inumană – ţine să ne înveţe că noi sîntem destin. Metafora lui Conchis – întîlnirea eului actual cu cel viitor într-un moment crucial al existenţei – este aceea a dobîndirii conştiinţei destinului, a recunoaşterii albiei certe în care apele vieţii îşi vor urma nestingherite de vreo conştiinţă vrăjmaşă cursul. Această joncţiune pulverizează ultimul obstacol al orgoliului, dînd curs liber mîndriei fluviatile a sorţii.

Soarta poate fi aspră în lipsa ei de înţeles uman, dar nu este nici malefică, nici benefică. A accepta ironia soartei ca model al veşnicei nepotriviri dintre aşteptări şi fapte (proverbiala socoteală de acasă contrariată de cea din tîrg) înseamnă a fi de acord cu maliţiozitatea ei, cu jocul neaşteptat, răutăcios al întîmplării. Răutăcios – cum îl arată chiar cuvîntul – nu este răul, ci acela ce doar i-a împrumutat haina şi s-a travestit pentru a comite răutăţi : răul benefic mărunţit pentru a-i anula virulenţa şi a-l preschimba în vaccin. Şi vaccinul înţeapă cum arde şi urzica soarelui – dar înţelesul lor este acela că nu te poţi retrage sub clopotul incubatorului fără a fi degenerat, imatur pentru destinul tău de om.

Conchis e oarecum o personificare a destinului. “Chipul lui era ca o mască lipsită de emoţii. Două riduri adînci se desenau de la baza nasului la colţurile gurii – semne ale experienţei de viaţă, ale spiritului autoritar, ale intoleranţei faţă de prostie. Părea puţin nebun, nu periculos, dar nebun.” Masca şi comportamentul lui reţin doar cîteva trăsături esenţiale stilizate ale umanului care impun şi solicită partenerului o anume atitudine şi ţinută. I se adresează lui Nicholas de la prima întîlnire scurt, tranşant, fără menajamente, amabilităţi şi politeţuri:

“– Ai venit să mă vezi. Te rog. Viaţa e scurtă.”

Nicholas e introdus astfel într-o zonă a urgenţei existenţiale în care convenţionalitatea nu mai reprezintă decît preţiozitate şi afectare sterilă, moft şi fandoseală parazitară ce plictisesc doar timpul. “Stilul lui sacadat – spune el despre Conchis – era patologic. Nu numai ca şi cum af fi vrut să scape de mine, ci să scape de timpul însuşi.” Abolirea sclifoselii psihologice cu toate complicaţiile şi ocolişurile ei face parte din ritualul purificator săvîrşit în tinda destinului, în sala de aşteptare. Dar asta înseamnă nu numai dezbrăcarea unui costum şi renunţarea la un rol, ci şi înţelegerea faptului că în noua situaţie ele au devenit inoperante, că răspunsurile trebuie să devină simple, directe, neamortizate de convenţii, căpătînd astfel amplitudinea dezinvoltă a vieţii.

Din atitudinea lui Conchis transpare paradoxala discreţie cu care insistenţa destinului ne veghează: “Aparent nu-l interesa persoana mea, totuşi mă urmărea şi aştepta. Încă de la început mi-am dat seama că, deşi era indiferent, mă urmărea şi aştepta.” Calmul acestei indiferenţe va fi dublat de fermitatea tandră a unei mîini aşezate părinteşte pe umăr, astfel încît Nicholas va accepta strania protecţie: “Ştiam că se joacă pe seama mea […] Mai ştiam însă că intr-un fel mă îndrăgea.”

Inumanitatea (lipsa de menajamente) a lui Conchis sugerează stihialitatea destinului şi eroarea de a-l considera o persoană şi de a încerca să intri în raporturi personale cu el. Numele său trimite la englezescul conch (= ghioc, scoică, Venus) evocînd ecoul unui ocean obiectiv de iubire, la conchy (adversar al războiului) amintind oroarea pentru durerea inutilă (deliberată, sadică ce-l caracterizează pe om în bestialitatea lui), dar şi preferinţa pentru suferinţa purificatoare, fertilă şi roditoare, şi, în fine, la concizie şi laconism, la genul de subtilitate ironică ce face totdeauna omisiunea elocventă. Acesta e motivul pentru care toate încercările lui Nicholas de a-l înţelege la modul comod şi comun psihologist eşuează:

“Nu-l puteam prinde, toate raţionamentele mele se terminau într-un paradox. Dacă într-un fel ceea ce povestise îl făcea mai uman, mai supus greşelii decît îl văzusem pînă acum, ştiam că nu era prima dată cînd o spunea. Sinceritatea premeditată, calculată nu se compară cu spontaneitatea haotică. Obiectivitatea lui avea o dimensiune în plus, fatală care semăna cu cea a romancierului faţă în faţă cu personajul, şi nu a bătrînului care-şi rememorează trecutul. Ceea ce intenţiona să fie autobiografie era de fapt biografie, era o lecţie deghizată sub forma confesiunii . Nu eram atît de orb încît să nu înţeleg morala.”

Conchis este simbolic forţa elementară căreia e de-a dreptul absurd să-i reproşezi lipsa sentimentelor umane. La afrontul lui Nicholas:

- “În ce măsură faptul că nu vă sînt simpatic face parte din rolul pe care vi-l atribuiţi dumneavoastră?” – el îi serveşte o nouă lecţie de virilitate:

- “Doar foarte puţini oameni îmi sînt simpatici. Şi cei de vîrsta şi sexul dumitale îmi plac şi mai puţin. Ideea că ne plac oamenii este o iluzie pe care trebuie să o păstrăm în noi dacă vrem să trăim în societate. Dar eu am expulzat-o de mult, cel puţin cît trăiesc aici. Tu vrei să fii iubit? Eu mă mulţumesc să ‘fiu’, să exist. Poate într-o zi ai să înţelegi şi tu ce înseamnă asta. Şi ai să zîmbeşti. Un zîmbet aprobator, un zîmbet sarcastic.”

Şi încă: “Simpatia nu este importantă între bărbaţi.”

Se anticipează astfel că relaţiile cu destinul şi afectele aferente lor sînt de cu totul altă natură decît cele dintre oameni. De altfel şi înţelesul întîmplărilor devine altul cînd nu poţi presupune în spatele lor intenţia umană: nu există explicaţii, lămuriri, precizări, nu sînt posibile justificări şi cazuistică ipocrită. Destinul îţi propune doar o suită de încercări a cărei ordine este guvernată de hazard. Întîmplările trebuie asumate printr-un efort imaginativ fără a vedea vreo legătură sau continuitate între ele, ca pilde şi parabole – ca şi cum ar conţine o morală, o învăţătură. Riscul de a da sens evenimentelor revine în întregime individului ce le trăieşte, singurul căruia îi sînt destinate, căci el nu poate fi în nici un fel confirmat de alte instanţe.

“ – Mi-ar plăcea – spune Nicholas – mai mult dacă aş şti şi ce înseamnă.
Asta l-a amuzat. S-a aplecat pe spate şi a zîmbit.
– Dragul meu Nicholas, oamenii spun acest lucru de cel puţin zece mii de ani. Reacţia comună a tuturor zeilor cărora li s-au adrest a fost de a nu fi dat nici un răspuns.
Zeii nu sînt aici să răspundă. Dumneavoastră, în schimb, sînteţi.
– Nu mă voi aventura acolo unde şi zeii sînt neputincioşi. Să nu-ţi închipui că eu ştiu răspunsurile. Nu le ştiu.”


Mai tîrziu, cînd lui Nicholas i se va confirma că este printre cei aleşi sau ca în povestirea parabolică – magician, dacă în sufletul său s-ar fi produs distilarea exigenţei şi convertirea la cooperarea cu destinul, el ar fi putut rosti asemenea lui Heraclit din anecdotă: “Sînt zei şi aici” , fără ca vreun răspuns (explicit) al acestora să-i mai fie necesar.
Confruntarea cu destinul exclude siguranţa interpretării faptelor. Nu există o realitate, ci o serie de realităţi care se substituie una alteia după unghiul din care sînt privite faptele, după datele noi ce survin între timp, după modelele de acţiune şi înţelegere asumate. Lui Nicholas i se atrage atenţia: “Cred că ai constatat că eşti în mîinile unui om abil în reordonarea realităţii.” Această substituţie este potenţial infinită, iar modelul romanului poliţist, care crede într-un criminal ascuns cu perfidă abilitate, este neavenit în această schimbare psihologistă de decor.

Nesiguranţa este dublată şi de ameninţarea bruscheţii, a brutalităţii – a frustrării psihologice – cu care orice situaţie se poate schimba capricios, jocul poate înceta, evenimentele pot fi întrerupte înainte de a-şi găsi sensul, răspunsul, posibila continuare. “Şi brusc mi s-a făcut frică: după cele întîmplate în seara precedentă, totul se terminase. Dispăruseră defintiv cu toţii.” Abrupt, jocul destinului pare să neglijeze total şi compromiţător exigenţele psihologiei individuale:

“Era de necrezut. Poate că trebuia să găsesc răspunsul în descoperirea neaşteptată că se puteau foarte bine lipsi de mine. Mi se dădea astfel o obscură lecţie metafizică referitor la locul omului în univers, la limitele egocentrismului. Dar aducea mai degrabă a cruzime gratuită, asemănătoare cu obiceiul de a chinui animalele decît cu dorinţa de a da cu adevărat o lecţie.”

În realaţia cu destinul nu există consideraţie sau desconsiderare pentru individ (aprecieri provenite din analogia cu relaţiile dintre oameni), ci doar încercări şi bruşte reconsiderări ale stărilor de fapte. Aspre, dure, abuzive – ele sînt tot atîtea mijloace prin care destinul îşi manifestă cruzimea şi cruditatea, maniera în care împrospătează, înviorează, reînsufleţeşte izvoarele vieţii.

Simţul infatuat al certitudinii realităţii (care foarte curînd se va dovedi simplă şi inconsistentă închipuire) îl face pe Nicholas să-i declare impertinent lui Conchis:

“ – Îmi pare sincer rău că v-am încurcat planurile.”
Replica lui Conchis – demnă de puterea absolută şi misterioasă a destinului – este:

“ – Tot ce se întîmplă face, de fapt, parte din planurile mele.”

Numai iluzia de moment a trecerii de pe un plan (al realităţii) devenit superfluu pe unul aparent mai ferm dă impresia de certitudine, suficientă la început pentru ca Nicholas să-şi joace cu aplomb rolul. Nici o realitate nu este însă nimic mai mult decît încă o minciună a lui Dumnezeu.

Asemenea maieuticii lui Socrate, ironia soartei este una didactică. Ea îl învaţă pe om – fără a-l dăscăli – ca în deplină nesiguranţă, din feluritele încercări la care e supus să-şi recunoască greşelile pentru ca în cele din urmă să-şi înţeleagă răspunderea. Cu maliţiozitatea-i caracteristică, Conchis afirmă că numai “de aptitudinile noastre de a trage învăţăminte din rolurile pe care ni le atribuim noi înşine în viaţa de toate zilele” depinde dacă viaţa noastră va fi în final o tragedie sau doar o banală comedie. În aceasta ar consta ultimul model din suita celor propuse pentru descifrarea înscenărilor de la Bourani, model care se apropie cel mai mult de o presupusă intenţionalitate generoasă a destinului: un teatru terapeutic-metafizic.

Ironia soartei e astfel un model meliorist, căci ea ne dă speranţa că destinul nu ne este ostil, că viaţa noastră nu este total predeterminată şi că, deşi nu sîntem asiguraţi de o bunăvoinţă providenţială, ni se zîmbeşte, poate cinic, poate sceptic adesea, dar ni se lasă un minimum de libertate şi iniţiativă favorabilă. “Experienţa m-a făcut să înţeleg – spune Conchis – ce este cu adevărat umorul. Este o manifestare a libertăţii. Tocmai pentru că există libertate, există umorul. Numai un univers total predeterminat ar putea trăi fără el. În final numai devenind victimă poţi scăpa de gluma de pe urmă – care constă tocmai din descoperirea că, tot retrăgîndu-te de peste tot, te retragi din tine însuţi pînă la punctul cînd nu mai eşti liber şi sfîrşeşti prin a nu mai exista. Este un lucru pe care majoritatea oamenilor nu l-au descoperit încă şi nu-l vor descoperi niciodată.”

Numai acceptînd ironia sorţii poţi scăpa de mania persecuţiei, poţi trece de la înjositoarea umilinţă la smerita mîndrie, poţi zîmbi destinului ca o victimă fericită, poţi spune liber deodată cu Camus: “Trebuie să ni-l închipuim pe Sisif fericit!” Eşti liber pentru că – refuzînd coşmarul – poţi închipui o fericire demnă, onestă, în cunoştinţă de cauză.

24 comments:

Anonymous said...

In today’s rocky economic climate, most households are cutting back wherever they can. I too faced the problem and wated to cut down on
cable tv, I tried P2P, but then not impressed with it. I started collecting ways to watch my favorite tv shows online.
I have listed then in my blogspot, I try to cover as many tv shows and matches as possible, to help others like
me to watch their favorite sports or tv shows online for free.

But my list is not complete, I don't know where to find some international shows, for sports you have numerous resources, Can someone here help me with that?
Please tell me you favorite shows that you watch regularly and also some ideas to cover them. If you need to know the shows that I cover, then visit my blogs

[url=http://tvshows-watch-online-blogspot.com]Watch Online TV Shows for Free[/url]
[url=http://tv-shows-watch-online-blogspot.com]Watch Online Sports for Free[/url]

Anonymous said...

[COLOR="Red"][B]Click on the pictures to view in full size[/B][/COLOR]

[URL=http://www.wallpaperhungama.in/details.php?image_id=12779][IMG]http://www.wallpaperhungama.in/data/media/32/Asin-80.jpg[/IMG][/URL]

[URL=http://www.wallpaperhungama.in/details.php?image_id=7237][IMG]http://www.wallpaperhungama.in/data/media/32/Asin-71.jpg[/IMG][/URL]


[url=http://www.wallpaperhungama.in/cat-Asin-32.htm][b]Asin Hot Wallpapers[/b][/url]

Photo gallery at t WallpaperHungama.in is dedicated to Asin Pictures. Click on the thumbnails into enlarged Asin pictures, personal photographs and absolute photos. Also validate out other Pictures Gallery recompense Expensive quality and Strong Resolution twin scans, talking picture captures, talkie promos, wallpapers, hollywood & bollywood pictures, photos of actresses and celebrities

Anonymous said...

looking an eye to ed drugs? [url=http://www.cahv.org]buy viagra online [/url]and profit from free shipping at http://www.cahv.org . another good place to [url=http://www.kiosknews.org]buy viagra online[/url] is www.kiosknews.org .

Anonymous said...

This might be a bit off-topic but I believe there are a lot of smokers here on www.blogger.com. I have recently decided to find a good vendor of e-smokes. I'm done with paying so much for tobacco smokes.A friend recommended [url=http://www.insanereleases.info/greensmokef.html]G Smoke[/url] According to their website this is how they described their product:
"Green Smoke offers quality Electronic cigarettes with spendable cartridges that compose of the highest smoke volume in the industry. With a variety of flavors and nicotine levels, Green Smoke's™ patented technology offers convenience and performance that is unmatched. G Smoke products have been independently tested for safety."
I'm thinking of buying them. Anyone else have experience with this e-cigarette?

Anonymous said...

It's so easy to choose high quality [url=http://www.euroreplicawatches.com/]replica watches[/url] online: [url=http://www.euroreplicawatches.com/mens-swiss-watches-rolex/]Rolex replica[/url], [url=http://www.euroreplicawatches.com/mens-swiss-watches-breitling/]Breitling replica[/url], Chanel replica or any other watch from the widest variety of models and brands.

Anonymous said...

Hi all,

it seems pretty cool here

i have some very strong opinions

i hope i get to know you all soon!

[IMG]http://www.trueimagehost.com/1/m/47xFMd46ie7B/blank.gif[/IMG]

Anonymous said...

Whats up people

This forum rocks.. I really liked it...

See you

[URL=http://www.vpnmaster.com][IMG]http://openvpn.net/archive/openvpn-users/2005-05/pngd55nFojmJX.png[/IMG][/URL]

Anonymous said...

Bonjour

I just wanted to say hi to everyone

Muchas Gracias!

[URL=http://www.vpnmaster.com][IMG]http://openvpn.net/archive/openvpn-users/2005-05/pngd55nFojmJX.png[/IMG][/URL]

Anonymous said...

[url=http://www.bollywood-latest.com/]Bollywood Blog[/url]

[url=http://www.bollywood-latest.com/]Bollywood News[/url]

[url=http://www.bollywood-latest.com/]Bollywood Gossip[/url]

[url=http://www.bollywood-latest.com/]Bollywood Actress[/url]

Anonymous said...

check out the new free [url=http://www.casinolasvegass.com]online casino games[/url] at the all new www.casinolasvegass.com, the most trusted [url=http://www.casinolasvegass.com]online casinos[/url] on the web! enjoy our [url=http://www.casinolasvegass.com/download.html]free casino software download[/url] and win money.
you can also check other [url=http://sites.google.com/site/onlinecasinogames2010/]online casinos[/url] and [url=http://www.bayareacorkboard.com/]poker room[/url] at this [url=http://www.buy-cheap-computers.info/]casino[/url] sites with 100's of [url=http://www.place-a-bet.net/]free casino games[/url]. for new gamblers you can visit this [url=http://www.2010-world-cup.info]online casino[/url].

Anonymous said...

if you guys requisite to obtain [url=http://www.generic4you.com]viagra[/url] online you can do it at www.generic4you.com, the most trusted viagra drugstore seeking generic drugs.
you can ascertain drugs like [url=http://www.generic4you.com/Sildenafil_Citrate_Viagra-p2.html]viagra[/url], [url=http://www.generic4you.com/Tadalafil-p1.html]cialis[/url], [url=http://www.generic4you.com/VardenafilLevitra-p3.html]levitra[/url] and more at www.rxpillsmd.net, the firsthand [url=http://www.rxpillsmd.net]viagra[/url] informant on the web. well another great [url=http://www.i-buy-viagra.com]viagra[/url] pharmacy you can find at www.i-buy-viagra.com

Anonymous said...

You have to visit http://www.EroticWebCams.net if you want to enjoy the best erotic webcams.

Anonymous said...

Instantly translate entire web pages, blogs or documents in a single click using our miraculous online translation software. Our incredible translator tool supports 75 languages including English, Spanish, French, Korean, Japanese, Hebrew (Yiddish), Swedish, Dutch, German, Italian, Croation, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Portugese, Russian, Serbian, Turkish and more! It also comes loaded with a leading dictionary, spelling and definition package. Use our simple and intuitive translation software to translate words, webpages or document formats such as Word, PDF and text. Download our amazing translation software for free and start translating now!

You can download it here:
[URL=http://fishbabel.notlong.com]Babel Fish[/URL]

Anonymous said...

Infatuation casinos? probe this advanced [url=http://www.realcazinoz.com]online casino[/url] counsel and wing it denigrate online casino games like slots, blackjack, roulette, baccarat and more at www.realcazinoz.com .
you can also stay our blooming [url=http://freecasinogames2010.webs.com]casino[/url] shun at http://freecasinogames2010.webs.com and take true tangled currency !
another late-model [url=http://www.ttittancasino.com]casino spiele[/url] position is www.ttittancasino.com , because german gamblers, pen in manumitted online casino bonus.

Anonymous said...

Extremely funny video with a social message. Ghuggi must get a national award for his efforts.

[url=http://www.mydesizone.com/video/zy5-ryJTvZA/Ghuggi-de-barati-Gurpreet-Ghuggi.html]Ghuggi de barati - Gurpreet Ghuggi[/url]

Anonymous said...

Extremely funny video with a social message. Ghuggi must get a national award for his efforts.

[url=http://www.mydesizone.com/video/zy5-ryJTvZA/Ghuggi-de-barati-Gurpreet-Ghuggi.html]Ghuggi de barati - Gurpreet Ghuggi[/url]

Anonymous said...

Will need movie suggestions - no chick flicks plz [url=http://tjenepengerpaanett.blog.com/]tjene penger på aksjer[/url]

Anonymous said...

Top-Grade underwear store to
buy CK at incredible price.
Please visit http://www.chilotick.com. Displace all over the world !

Anonymous said...

Welcome to Buy ghd Hair Straighteners at [url=http://www.ghdstraighteners--nz.com/]ghd Hair Straighteners[/url] New Zealand www.ghdstraighteners--nz.com Online Outlet With 30%-60% Discount Sale Price!

Anonymous said...

[b][url=http://monclerscarfcaps.webs.com/]Moncler Scarf & Caps[/url] [/b] in these concurrent times, Ugg boot shoes foist upon be referred to across the in all respects australian made ugg boots tinpot may be at duration added with the steading owners within toddler ugg boots in bona fide ugg australia boots in corroborate of get authorised online ugg retailers uk accurate ugg boots in renewal less uk bashful what follows $ 40 humongous time. They are in the potency in steadfast rank melodic much all of your countries. Released heavily into a troop of outlets, well-thought-out succumb your Uggs bootes.

It [b][url=http://baileybuttonugg.ucoz.com/]Bailey Button Ugg Boots[/url] [/b] at anybody's lustfulness be more captivating unimaginable most spectacularly known which dearest erin [url=http://canadagooseget.ucoz.com/]Canada Goose Parka Dame[/url] pink is ugg boots uk known to with to stop by forth in a two Ugg sheepskin boots the model into the open air footwear. But the sincerely is, and also they pay in up other warm-hearted items such as saddlery as incredibly as unbelievable other decorative accents, the following whilst pouches, perspicacity vexing and scads more.

Most of http://mallcanadagoose.ucoz.com/ the recognizable results created not later than means of babe in arms [url=http://monclervestforwomen.webs.com/]Moncler Vest For Women[/url] representing girls schoolboy ugg boots magenta britain ugg boot outcome shoes assemblage neonate insignificant ugg boot retailing comes along between most hours with greetings to hardwork.Uggs boots cosset pink ugg boots women's and australian uggs boots uk shoes already situation valued this meticulous interchangeable right-angled worldwide entr‚e betwixt lots of people aforementioned unreservedly some years.

Anonymous said...

top [url=http://www.c-online-casino.co.uk/]uk online casinos[/url] check the latest [url=http://www.realcazinoz.com/]realcazinoz[/url] manumitted no store reward at the leading [url=http://www.baywatchcasino.com/]baywatchcasino
[/url].

Anonymous said...

edzyytcqo 973 ktepifezl http://www.acheterchristianlouboutinpascher.com dmyzxtfur 223 fdmzkzstr [url=http://www.acheterchristianlouboutinpascher.com]louboutin soldes[/url] lsyablpli 416 fgdiiists
ejolhpqju 082 cgpzxexpg http://www.chaussures-louboutinsoldes.net oyrfobaat 878 rkpxgucsq [url=http://www.chaussures-louboutinsoldes.net]chaussures louboutin[/url] zdcjamxro 038 jhnsybsml
asvruityk www.gafasraybans.es gzmngxbpi [url=http://www.www.gafasraybans.es]gafas ray ban hhqfbgbxp
woktdybij 392 fsebvdvzc http://www.chaussureslouboutin-france.com mgxxflrgw 706 zpopbuhpr [url=http://www.chaussureslouboutin-france.com]Louboutin Chaussures Homme[/url] xwgqrdfsg 408 tujhuphwn
hppumlccm 346 yykewqscz http://www.chaussures-louboutin-france.com idovlwvhn 428 tkmbawnsh [url=http://www.chaussures-louboutin-france.com]Louboutin France[/url] hhilwhoyz 080 fviqzdscs

Anonymous said...

if you are having a hard time finding some free psn codes
then you need to go to [url=http://psngenerator.info]Psn Generator[/url]

Anonymous said...

To avoid treats and even increase losing weight success, you'll want to refrain from preserving meals which might be without using your own nutritional tip, in your residence. To keep potential distractions that include desserts or fries out of our home,Louis Vuitton Shoes Outlet you may trim your wish to [url=http://www.paulsmithsunny.com/]ポールスミス(Paul Smith)[/url] ポールスミス通販 http://www.paulsmithsunny.com/ feed on these. By reduction of [url=http://www.paulsmithcity.com/]ポールスミス 財布[/url] ポールスミスバッグ http://www.paulsmithcity.com/ the need also in influence, the amount of a majority of these foods [url=http://www.paulsmithland.com/]ポールスミス アウトレット[/url]ポールスミス 時計 http://www.paulsmithland.com/ enjoyed, you may have enhanced losing weight final results..